Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 17 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), musi w swojej treści określać:


A. istotne postanowienia umowy przyrzeczonej,

B. istotne postanowienia umowy przyrzeczonej i termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona,

C. istotne postanowienia umowy przyrzeczonej i termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie dłuższy niż rok od dnia zawarcia umowy przedwstępnej.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.