Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 18 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli świadczenie zostało spełnione do rąk osoby nie uprawnionej do jego przyjęcia, a przyjęcie świadczenia nie zostało potwierdzone przez wierzyciela, dłużnik:


A. jest zwolniony z zobowiązania w takim zakresie, w jakim wierzyciel ze świadczenia skorzystał,

B. jest zwolniony z zobowiązania po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego wierzycielowi do potwierdzenia przyjęcia świadczenia,

C. nigdy nie jest zwolniony z zobowiązania.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.