Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 43 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nabycie przez cudzoziemca nieuprawnionego do dziedziczenia ustawowego nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze zapisu windykacyjnego:


A. podlega przepisom ustawy i wymaga (z wyjątkami przewidzianymi ustawą) zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

B. podlega przepisom ustawy, ale nie wymaga (z wyjątkami przewidzianymi ustawą) zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

C. nie podlega przepisom ustawy.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.