Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 113 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania stwierdza w drodze postanowienia:


A. organ pierwszej instancji,

B. organ pierwszej instancji, o ile akta sprawy znajdują się w tym organie,

C. organ odwoławczy.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.