Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 34 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, przez osobę bliską należy rozumieć wyłącznie:


A. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu,

B. zstępnych, rodziców, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu,

C. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione, pasierba, ojczyma, macochę oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.