Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 64 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wyrok zaoczny sąd uzasadnia:


A. zawsze z urzędu,

B. gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku,

C. gdy powództwo zostało uwzględnione w całości lub w części, a pozwany zażądał uzasadnienia w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.