Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 10 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości zawsze potrzebna jest:


A. umowa między uprawnionym a nabywcą oraz - jeżeli prawo to ujawnione jest w księdze wieczystej - wpis do tej księgi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

B. umowa między uprawnionym a nabywcą w formie aktu notarialnego oraz - jeżeli prawo to ujawnione jest w księdze wieczystej - wpis do tej księgi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

C. umowa między uprawnionym a nabywcą w formie prawem przewidzianej oraz - jeżeli prawem tym jest wyłącznie użytkowanie wieczyste - wpis do księgi wieczystej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.