Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 51 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia ustanawia na rzecz członka, z którym zawarła umowę o budowę lokalu, odrębną własność lokalu:


A. najpóźniej w terminie 12 miesięcy po jego wybudowaniu, gdy na podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie,

B. na jego żądanie w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu,

C. najpóźniej w terminie 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.