Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 36 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, osobie będącej najemcą lub dzierżawcą, która dokonała - za zgodą właściciela - przebudowy lub rozbudowy budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego, w wyniku


A. tylko wtedy, jeżeli umowa najmu lub dzierżawy lokalu tak stanowi,

B. jeżeli umowa najmu lub dzierżawy lokalu nie stanowi inaczej,

C. tylko wtedy, jeżeli umowa najmu lub dzierżawy lokalu tak stanowi i jednocześnie określa procentowo maksymalną wysokość nakładów w stosunku do ceny, która może podlegać zaliczeniu.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.