Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 71 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego


A. sześciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął,

B. dziewięciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął,

C. dwunastu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.