Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 138 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wybraną do Sejmu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo:


A. umyślne oraz nieumyślne,

B. umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego oraz publicznego,

C. umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.