Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 123 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady:


A. wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowana we wszystkich Państwach Członkowskich,

B. wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków,

C. wiąże w całości organy wspólnotowe i nie jest kierowana do Państw Członkowskich.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.