Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 53 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem należą w pierwszej instancji do właściwości:


A. sądów rejonowych,

B. sądów okręgowych,

C. sądów rejonowych lub sądów okręgowych, w zależności od wartości przedmiotu sporu.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.