Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 94 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru, a wniosek o wykreślenie spółki z rejestru składa:


A. likwidator,

B. zarząd,

C. syndyk.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.