Testy na aplikację notarialną
odpowiedź do pytania nr 109

Na pytanie testowe nr 109 tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłowość odpowiedzi na pytanie nr 109 ocenia się według stanu prawnego na dzień 28 września 2013 r.


Prawidłowych odpowiedz na pytanie nr 109 z zestawu pytań testowych na aplikację notarialną to:

C

podstawa prawna odpowiedzi art. 6a ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.