Testy na Notariusza

Testy wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi z egzaminu wstępnego, które przeprowadzone zostały na aplikacje notarialną.

Pytania testowe na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych przygotował zespół w składzie:

- przewodniczący zespołu – sędzia Pęk Ryszard,
- przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości – sędziowie: Józefowicz Krzysztof i Łukowski Wojciech,
- notariusze delegowani przez Krajową Radę Notarialną – Olszewski Jerzy i Wojtaszek Małgorzata.

Zestaw pytań testowych składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 3 propozycje odpowiedzi.

Prawidłowa jest odpowiedź, która w połączeniu z treścią pytania tworzy – w świetle obowiązującego prawa - zdanie prawdziwe. Na każde pytanie testowe tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Wybór pytania

Copyright © www.notariusz-cennik.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.